ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ

0

Ρεπορτάζ : Ελένη Κομίνη  (από την Ημερησία)

Επισπεύδει η κυβέρνηση τις διαδικασίες για τη θέσπιση ομοιογενών κανόνων για τις ρυθμίσεις πάσης φύσεως δανείων καθώς τράπεζες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο αφού η αδυναμία της εξυπηρέτησης των δανείων από την παρατεταμένη ύφεση οδηγεί στην καταγραφή υπέρογκων ζημίων από τα πιστωτικά ιδρύματα, ανασφάλεια για τους ιδιώτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους και απειλή «λουκέτου» για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, επειδή ακριβώς το πρόβλημα έχει διογκωθεί και από την πλευρά των τραπεζών, και από την πλευρά των δανειοληπτών, αναζητείται μία ισορροπημένη προσέγγιση.

«Ακτινογραφία» της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου αποτελεί το γεγονός ότι περί το 50% των επιχειρηματικών δανείων και το 30% των δανείων των ιδιωτών, έχουν ρυθμιστεί τουλάχιστον μία φορά, αλλά και τα δάνεια που ήδη έχουν περάσει στις επισφάλειες τα οποία εκτιμάται ότι αντιστοιχούν περί το 23% στο εννεάμηνο και ότι θα φτάσουν περί το 25% στο τέλος του χρόνου.

Ανοδικά

Ειδικότερα, από τα συνολικά στεγαστικά δάνεια τα οποία ανέρχονται σε περίπου 75 δισ. ευρώ, τραπεζίτες αναφέρουν ότι στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους το 22% αντιστοιχούσε σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 24% στο τέλος τους έτους. Στην ίδια κατηγορία, το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων για το τέλος του 2011 ήταν στο 15%, ενώ το 2008 ήταν κάτω από 4%.

Για τα επισφαλή καταναλωτικά δάνεια συνολικών υπολοίπων περίπου 30,6 δισ. ευρώ, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι προσέγγισαν το 38% στο εννεάμηνο του έτους, έναντι του 28,9% στο τέλος του 2011 και προβλέπουν ότι θα ξεπεράσουν το 40% στο τέλος του έτους.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις επιχειρήσεις, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επισφάλειες αυξήθηκαν στο 22,5%, σε σύνολο υπολοίπων περί τα 110 δισ. ευρώ. Στο τέλος του 2011 ήταν 14%, ενώ οι εκτιμήσεις για το τέλος του έτους αναφέρουν ότι θα προσεγγίσουν το 25% εφόσον η κάνουλα ρευστότητας παραμείνει κλειστή γι αυτές.

Για τον τρόπο διαχείρισης της αδυναμίας εξυπηρέτησης δανείων από τους δανειολήπτες, η πολιτική ηγεσία υπουργείο Ανάπτυξης θα συναντηθεί με τους τραπεζίτες προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις οι οποίες θα ευνοούν τους δανειολήπτες και θα «καίνε» όσο το δυνατόν λιγότερα κεφάλαια. Για το λόγο αυτόν, στη βάση όλων των κανόνων για τις ρυθμίσεις θα έχουν συνεκτιμηθεί όλα τα στοιχεία των δανειοληπτών, δηλαδή τα εισοδηματικά, καταθέσεις, βαθμός δανεισμού, κ.λπ.

δάνεια