ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΚΑΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ

0

Ρεπορτάζ : Ειρήνη Σακελλάρη  (από την Ημερησία)

Πιστωτική ασφυξία στην αγορά

Τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά χορηγούνται σταγόνα – σταγόνα. Τα ποσά που διοχετεύονται μειώνονται από μήνα σε μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Οκτώβριο του 2012 (Οκτώβριος 2011 ήταν αρνητική κατά 328 εκατ. Οι τράπεζες αναζητούν τρόπους να διευκολύνουν μέσα σε αυτήν την πιστωτική ασφυξία, τους καλούς τους πελάτες, των οποίων τα έσοδα έχουν μειωθεί, παρά το γεγονός ότι έχουν περιουσικά στοιχεία και συχνά δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο τα πιστωτικά ιδρύματα προχώρησαν σε «άνοιγμα» των πιστωτικών τους καρτών και σε προγράμματα τα οποία εξυπηρετούν φορολογικές υποχρεώσεις ιδιωτών.

Για φόρο εισοδήματος, αλλά ακόμη και για τέλη αυτοκινήτου, έκτακτες εισφορές κ.λπ. οι τράπεζες προβαίνουν σε προγράμματα από 6 έως και 12 άτοκες δόσεις. Με τα προγράμματα αυτά οι πελάτες καθίστανται αμέσως ενήμεροι, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αφού οι τράπεζες τις αποπληρώνουν εφάπαξ, άρα καρπούνται και τη σχετική έκπτωση όπου υπάρχει (π.χ. φόρος εισοδήματος) και μεταφέρουν την φορολογική τους υποχρέωση στην τράπεζα. Βεβαίως στις περισσότερες περιπτώσεις προκειμένου οι πελάτες των τραπεζών να ενταχθούν σε τέτοιου είδους προγράμματα, πραγματοποίησαν επέκταση του πιστωτικού τους ορίου. Για να γίνει όμως επέκταση του ορίου σε πιστωτικές κάρτες κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, οι τράπεζες θέτουν εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια, τα οποία και διαμόρφωσαν τόσο από το οικονομικό προφίλ του εκάστοτε πελάτη τους, το οποίο είχαν στη διάθεσή τους, όσο και από το πρόσφατο εκκαθαριστικό και τα εισοδήματά του.

Πιστωτικές κάρτες

Πολύς κόσμος θα πίστευε πως συχνά η αδυναμία πληρωμών από τους ιδιώτες θα μπορούσε να «φουσκώσει» ανεξόφλητους λογαριασμούς στις πιστωτικές κάρτες. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει. Βεβαίως, όπως μας λένε έμπειρα τραπεζικά στελέχη, τα προγράμματα αυτά είναι καινούρια και προκειμένου να καταγραφεί κατά πόσον ένα τραπεζικό πρόγραμμα εξυπηρετείται κανονικά, ή δημιουργεί προβλήματα, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα 18 μηνών. Οι εγκρίσεις σε αύξηση πιστωτικών ορίων στις τράπεζες κυμαίνονται από 50% έως 60% στα αιτήματα που οι τράπεζες δέχθηκαν.

Σύμφωνα με προσωρινά δειγματοληπτικά στοιχεία τραπεζών, οι κάτοχοι των καρτών οι οποίοι πραγματοποίησαν συναλλαγές για εξόφληση υποχρεώσεων προς το Δημόσιο παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών αυτών. Τραπεζικοί παράγοντες σημειώνουν ότι κάτω από το 10% των συγκεκριμένων πελατών βρισκόταν σε πάνω από 90 ημέρες καθυστέρησης στο τέλος του θέρους. Πέρα από τα συγκεκριμένα προγράμματα οι τράπεζες επικεντρώνονται και σε ειδικού τύπου καταναλωτικά δάνεια, τα οποία επίσης λειτουργούν πολύ καλά όσον αφορά την αποπληρωμή τους. Πρόκειται για τα λεγόμενα πράσινα δάνεια που σε μεγάλο ποσοστό επιδοτούνται. Οι επιδοτήσεις κατά περίπτωση ανέρχονται μέχρι και σε 75%. Το συγκεκριμένο προφίλ πελατών που λαμβάνουν αυτά τα δάνεια -μέχρι και περίπου 15.000 ευρώ- είναι από τους συνεπέστερους πελάτες, σημειώνουν οι τράπεζες. Επειδή μάλιστα αυτά τα δάνεια ως προϊόντα δημιουργήθηκαν πρόσφατα, οι πελάτες που τα έλαβαν είχαν μπροστά τους την εικόνα της κρίσης -ως έναν βαθμό- και γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι περισσότεροι δε εξ αυτών διαθέτουν και καταθέσεις και γενικότερα πρόκειται για άτομα τα οποία είναι περισσότερο αποταμιευτές παρά καταναλωτές.

Μία τέλος τρίτη κατηγορία δανείων η οποία κινείται στον χώρο της καταναλωτικής πίστης είναι τα καταναλωτικά δάνεια με εμπράγματη ασφάλεια, τα οποία χρησιμεύουν κυρίως για αποπληρωμή άλλων παλαιότερων καταναλωτικών δανείων και οφειλών κυρίως προς τις τράπεζες.